Dit is de archiefsite van Cactusfestival 2016. Klik hier voor de huidige editie.

Huishoudelijk reglement

 • Festivaltickets worden onder geen beding terugbetaald.
 • Koop uw festivalticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw festivaltickets enkel bij onze erkende voorverkooppunten. Klik hier voor een overzicht.
 • Verlies of diefstal van het festivalticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
 • Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Het is eveneens uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.
 • Namaak van het festivalticket wordt gerechtelijk vervolgd.
 • Wijzigingen aan het programma geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
 • De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.
 • Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
 • Het is niet toegestaan om professionele foto-, film-, opname-apparatuur, dranken in eender welke verpakking, drugs, vuurwerk, wapens of scherpe voorwerpen mee te nemen op het festivalterrein. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging.
 • Jongeren t.e.m. 14 jaar krijgen uitsluitend onder begeleiding van een meerderjarige toegang tot Cactusfestival, op vertoon van Kids-ID of ISI+ kaart. Voor min 12-jarigen is de toegang gratis, zij begeven zich onmiddelijk met hun begeleider naar de ingang. Voor 13-14 jarigen zijn er Jongbloed tickets te koop, zij begeven zich met hun begeleider naar de ticketbalie. Check de ticketpagina voor uitgebreide informatie.
 • Huisdieren worden niet toegelaten op het festivalterrein.
 • Er worden foto- en tv-opnames gemaakt tijdens het festival. De kans bestaat dat u gefotografeerd of gefilmd wordt.
 • Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.
 • De artiesten en de organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
 • Officiële verkoop van merchandising gebeurt uitsluitend binnen het festivalterrein.
 • De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen op de camping, vermits zij niet de uitbaters zijn van de camping. Klachten over de camping kunnen gericht worden aan de campinghouder.