Ga naar de inhoud

Ecologie

Duurzaamheid en ecologie zijn thema’s die Cactus Muziekcentrum al sinds de oprichting nauw aan het hart liggen. Naar Cactusfestival toe vertaalt dit zich in een aanpak waarin veel aandacht uitgaat naar het nadenken over het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Daarvoor gingen we een samenwerking aan met onze partner de Nationale Loterij.

 

Gebruik maken van bestaande faciliteiten

Door zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande faciliteiten op en rond het festivalpark proberen we het inhuren van materiaal en het noodzakelijke transport ervan zoveel mogelijk te beperken:

• We maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande nutsvoorzieningen (elektriciteit/water/riolering) waardoor o.a. beduidend minder generatoren moeten ingehuurd worden. Deze bestaande voorzieningen werden op vraag van Cactus recent beduidend uitgebreid.

• Bestaande gebouwen & hun uitrusting worden gebruikt voor de inrichting van artiestenloges, waardoor het inhuren en transporteren van containers tot een minimum wordt beperkt.
• De bestaande, vaste en privaat uitgebate sanitaire voorzieningen op de rand van het park worden ook ingeschakeld tijdens het festival.
• Zowel voor publiek als artiesten wordt enkel gebruik gemaakt van bestaande, vaste parkeervoorzieningen in de omgeving van het park.
• De festivalcamping wordt uitgebaat door een lokale jeugdbeweging op hun terreinen. Daar is ook bijna alle noodzakelijke infrastructuur/materiaal vast aanwezig.

 

Locatie vs. transport

• Door het gebruik van een bestaand stadspark moeten we niet ‘inbreken’ in bestaande natuurzones qua festivallocatie.
• Door haar specifieke ligging is het festival erg makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, de fiets of te voet.
• Zowel de trein- als centrale busstation van Brugge liggen op 300 meter van de ingang.
• Het festival is tot aan de ingang vlot bereikbaar met de fiets.
• Aan de ingang van het festivalpark wordt een grote tijdelijke fietsparking voorzien met 1140 plaatsen, die ook actief wordt gepromoot.
• Na afloop van iedere festivaldag worden, bij gebrek aan rijdend openbaar vervoer op dat uur, één of meerdere nachtbussen ingelegd richting Gent, wat qua ticketverkoop een belangrijke stad is.
• In de festivalcommunicatie wordt actief ingezet op het promoten van de alternatieven voor het autogebruik richting festival.
• Vanuit de filosofie van de korte keten proberen we zoveel mogelijk met leveranciers uit de regio te werken zowel voor logistiek, als voor de samenwerking met standhouders.
• In de mate van het mogelijke huren we samen met Feest In ‘t Park, dat in de periode net voor Cactusfestival plaats vindt in het festivalpark, logistiek materiaal in (tenten, rijplaten, containers, stadsmaterialen…) om op die manier ook het transport van materiaal te beperken.

 

Materiaalaankopen

• De aankoop van nieuw materiaal wordt zoveel mogelijk beperkt.
• Bij noodzakelijke aankopen proberen we zoveel mogelijk in te zetten op duurzaam en/of ecologisch materiaal met het oog op hergebruik (denk aan dekzeilen, meubilair, bewegwijzering, keukenmateriaal, werkmateriaal,..). We stockeren dit in een opslagplaats dicht bij het festivalterrein.

 

Catering

• We werken met herbruikbare bekers en een doorgedreven retoursysteem.
• In de eigen festivalkeuken, waar we koken voor artiesten en medewerkers (400 maaltijden per dag en een 1000-tal broodjes per dag), werken we enkel met echt servies en bestek.
• We serveren enkel vegetarische maaltijden voor alle medewerkers en bevelen dit ook aan bij de artiesten. Hiervoor werken we samen met een professionele, lokale cateraar.
• In de backstagebar wordt voornamelijk gewerkt met glazen.
• Voedseloverschotten worden verdeeld onder vrijwilligers of gaan naar Poverello.
• Cateringaankopen gebeuren zoveel mogelijk bij lokale leveranciers.
• We hanteren het korte keten-principe, waarbij we zoveel mogelijk bestellingen centraliseren bij één leverancier om nodeloos transport te vermijden.
• Ook op de festivalmarkt wordt o.a. bewust ingezet op een vegetarische en veganistische cateringaanbod voor het publiek.
• Met de standhouders worden dwingende afspraken gemaakt op vlak van milieu en duurzaamheid. In die zin wordt o.a. gewerkt met een milieuwaarborg, dienen gebruikte recipiënten vervaardigd uit recycleerbaar materiaal, worden plastics en aluminiumfolie niet toegestaan en dient geproduceerd afval gesorteerd,..

 

Afval

• Het op het festival geproduceerde afval wordt selectief gesorteerd en opgehaald per materiaalsoort.
• Het milieu- en bekerteam (80-tal personen) van het festival zorgt doorlopend voor het proper houden van het festivalpark en doet aan gescheiden afvalophaling.
• Het doorgedreven retoursysteem zorgt ervoor dat quasi alle drankverpakkingen (bekers en PMD) opnieuw ingezameld worden.
• Het bekerteam zorgt voor een efficiënte scheiding van de verschillende soorten afval (herbruikbare bekers en PMD blikjes/flesjes).
• Het uitdelen van gadgets door sponsors wordt tot een minimum beperkt en externe flyering/sampling is niet toegestaan.

Energie, watergebruik

• We maken zoveel mogelijk gebruik van het bestaande, vaste elektriciteitsnet waardoor het gebruik van generatoren tot een absoluut minimum beperkt wordt.
• Alle gebruikte sfeerverlichting is LED verlichting. Ook de podiumverlichting evolueert langzaam maar zeker volledig volledig in die richting.
• Het watergebruik verloopt via bestaande wateraansluitingen en gescheiden rioleringen.
• We werken sinds enkele jaren met watergespoelde vacuümtoiletten voor het publiek en niet langer met chemische toiletten. Vacuümtoiletten zorgen voor een waterbesparing van zo’n 90%. De toiletten worden gespoeld met gefilterd water uit de Reien, dat opgevangen wordt in citernes.
• Douches en toiletten van de artiesten bevinden zich in de bestaande infrastructuren die over de nodige spaarknoppen beschikken.

Met dank aan de spelers van de Nationale Loterij