Ga naar de inhoud

Ticket info

Ticket types & tarieven

Reguliere tickets

Er zijn dagtickets, 2-dagentickets en 3-dagentickets beschikbaar.

Een dagticket voor vrijdag of zaterdag aan voorverkoopprijs kost €75 (excl. €2 handling cost*)

Een dagticket voor vrijdag of zaterdag aan deurprijs kost €90 (excl. €2 handling cost*)

Een dagticket voor zondag aan voorverkoopprijs kost €85 (excl. €2 handling cost*)

Een dagticket voor zondag aan deurprijs kost €100 (excl. €2 handling cost*)

 

Een 2-dagenticket voor vrijdag of zaterdag aan voorverkoopprijs kost €130 (excl. €2 handling cost*)

Een 2-dagenticket voor vrijdag of zaterdag aan deurprijs kost €160 (excl. €2 handling cost*)

Een 2-dagenticket voor zondag aan voorverkoopprijs kost €135 (excl. €2 handling cost*)

Een 2-dagenticket voor zondag aan deurprijs kost €165 (excl. €2 handling cost*)


Een 3-dagenticket aan voorverkoopprijs kost €160 (excl. €2 handling cost*)

Een 3-dagenticket aan deurprijs kost €195 (excl. €2 handling cost*)

 

Kids- en jongerentickets

Voor kinderen van 2 t.e.m. 12 jaar en jongeren van 13 t.e.m. 14 jaar zijn er kids- en jongeren tickets aan voordelige prijs beschikbaar. Afhankelijk van de leeftijd verschilt de toegang tot Cactusfestival voor kinderen en jongeren t.e.m. 14 jaar en moeten ze al dan niet vergezeld zijn door een volwassene die voor hen verantwoordelijk is. Bekijk de info over toegang voor kinderen en jongeren via deze pagina.

Tickets voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking dienen een regulier toegangsticket aan te kopen. Er wordt een aangepaste dienstverlening aangeboden, meer info vind je op deze pagina.

De voorverkoop stopt op donderdag 11 juli om 23u59. Vanaf dat moment zijn er enkel tickets aan deurprijs verkrijgbaar via onze website.

Bestel je tickets via deze pagina.

*Er wordt een handling cost per ticket gerekend door onze ticketprovider, deze fee hangt af van de nettoprijs van het ticket en wordt meegedeeld bij aanvang van het bestelproces.

Beschikbaarheid & verkooppunten

Tickets zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt via deze website

Op donderdag 11 juli om 23u59 stopt de voorverkoop en wordt er omgeschakeld naar deurprijzen.

Tijdens het festival is het niet mogelijk om kids- en jongerentickets te bestellen aan de deur. Dit kan enkel online (via desktop of smartphone). Bekijk de info over toegang voor kinderen en jongeren via deze pagina.

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Cactusfestival gebruikt voor het verkopen van tickets de software van Tickoweb.

Alleen tickets die gekocht worden via verkooppunten die door Cactusfestival erkend worden, bieden u de zekerheid dat u het evenement zal kunnen bijwonen. Tickets die u elders koopt, kunnen vals, gedupliceerd of te duur zijn. Hiervoor kan Cactusfestival geen verantwoordelijkheid opnemen. Voor volledige zekerheid koopt u uw tickets dus best rechtstreeks via de website cactusfestival.be of via de website van onze erkende partner Ticketswap – www.ticketswap.be.

De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd.

De tickets worden tijdelijk gereserveerd op het ogenblik dat u een order plaatst. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De tickets worden opnieuw vrijgegeven indien het order en/of de betaling niet correct afgerond werden.

Tickets worden per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op in het order.

De tickets en de reservatiekosten kunnen betaald worden met bankkaart (bancontact), online banking of kredietkaart (Visa, American Express, Mastercard).

Verkochte tickets worden niet teruggenomen en/of terugbetaald door Cactusfestival.

Verlies of diefstal van het festivalticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

Afhankelijk van de leeftijd verschilt de toegang tot Cactusfestival voor kinderen en jongeren t.e.m. 14 jaar en moeten ze al dan niet vergezeld zijn door een volwassene die voor hen verantwoordelijk is. Lees aandachtig de toegangsregels per leeftijdscategorie via deze pagina. Cactusfestival kan bezoekers die jonger zijn dan 13 zonder meerderjarige begeleiding steeds de toegang tot het festival ontzeggen. Tickets worden in dat geval niet terugbetaald.

Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Het is eveneens uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.

Namaak van het festivalticket wordt gerechtelijk vervolgd.

De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.

Cactusfestival wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van Cactusfestival.

Cactusfestival is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, ziekte of overmacht van één van de geprogrammeerde artiesten, technische defecten. Cactusfestival dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Cactusfestival behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de organisator voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen Cactusfestival en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door Cactusfestival kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. Cactusfestival heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en Cactusfestival worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Brugge. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax …) als bewijsmiddel.

Terugname, terugbetaling of omruiling van tickets

Betaalde tickets worden in geen enkel geval terugbetaald of teruggenomen. Een 3-dagenticket omruilen voor een 2-dagenticket of een dagticket, of een 2-dagenticket omruilen voor een dagticket is niet mogelijk.

Het is niet mogelijk om de bestaande bestelling aan te passen en het resterende bedrag bij te storten.

Het is wel mogelijk om je ticket te upgraden van dagticket naar 2-dagenticket- of 3-dagenticket, of van 2-dagenticket naar 3-dagenticket. Mail hiervoor naar tickets@cactusmusic.be.
Opgelet: het is niet mogelijk om te upgraden naar een type ticket dat uitverkocht is.

Ticketfraude

Je bent enkel zeker van een geldig en veilig ticket indien je tickets koopt via de officiële kanalen: deze website of www.ticketswap.be.

• Koop geen tickets via andere kanalen. Wil je je ticket toch doorverkopen of ben je van plan een ticket via een onofficieel kanaal te kopen, dan treft Cactusfestival geen enkele verantwoordelijkheid.

Ga nooit in op aanbiedingen via Facebook of andere social media, zeker niet uit het buitenland. De kans is groot dat je betaalt voor een onbestaand ticket en dat je achteraf niets meer hoort van de aanbieder.

Post geen afbeelding op social media van je ticket waar de barcode duidelijk zichtbaar is.

• Bij vragen of twijfels over tickets, mail altijd eerst naar onze helpdesk: tickets@cactusmusic.be.

Toegang Cactusfestival

Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van en persoonsfouille. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van het toegangsrecht.

Aansprakelijkheid

Wijzigingen aan het programma geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket.

Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten. De artiesten en de organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.

Cactus Muziekcentrum kan op geen enkel moment verantwoordelijk gehouden worden voor het doen en laten van minderjarigen in het festivalpark!

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen op de camping, vermits zij niet de uitbaters zijn van de camping. Klachten over de camping kunnen gericht worden aan de campinghouder (Camping@cactusfestival.be).

Merchandise

Officiële verkoop van merchandising gebeurt uitsluitend binnen het festivalterrein.

Ticket helpdesk

Wanneer de betaling van je bestelling succesvol afgerond is, sturen we je een e-mail met je ticket(s)

Sla ze op op je smartphone of druk de tickets (pdf) af en breng ze mee naar Cactusfestival, het is uw enige toegangsbewijs.

Vind je je ticket niet terug in je mailbox?

Ga naar deze pagina: Tickets Cactusfestival
> Klik rechts op help

> Voer het e-mailadres waarmee de tickets werden aangekocht in om de bevestigingsmail opnieuw te ontvangen.

Lukt het nog steeds niet of heb je andere vragen?

Contacteer onze helpdesk via tickets@cactusmusic.be. Vermeld indien mogelijk je naam en ordernummer, zodat we je snel kunnen helpen.